Port of Rotterdam
ALTIJD OP DE HOOGTE. MAKE IT HAPPEN.
Geachte heer/mevrouw,
U ontvangt deze informatie over ons nieuwe systeem omdat u gebruik maakt van het huidige Binnenhavengeldsysteem voor het betalen van havengelden in de haven van Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een nieuw Binnenhavengeldsysteem dat het huidige webportaal per 1 januari 2023 gaat vervangen. Met dit systeem gaat u betalen naar gebruik en zal het Havenbedrijf Rotterdam het digitaal innen van binnenhavengelden moderniseren en gebruiksvriendelijker maken. Graag informeren wij u met deze informatieflyer op regelmatige basis over de ontwikkelingen.
Voor een juiste inrichting van het nieuwe Binnenhavengeldsysteem willen we het systeem graag met u als gebruiker testen. Daarom nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan onze volgende testfase die op 11 april van start gaat zodat we uw gebruikerservaringen en feedback zo goed mogelijk kunnen meenemen.
Het programmateam dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van het nieuwe Binnenhavengeldsysteem is momenteel hard aan het werk op de volgende onderdelen:

1. De nieuwe tariefstructuur
Voor het nieuwe systeem ontwikkelt Havenbedrijf Rotterdam een tariferingsbeleid dat gericht is op betalen naar gebruik. Daarom kijkt het team nu naar de rekenregels en formules die we hiervoor willen gaan hanteren. In maart kunnen we meer duidelijkheid geven over de tarieven voor gebruik van diensten en services in de haven van Rotterdam. En tijdens de testfase in kwartaal 2 kan er dan ook met de nieuwe tarieven worden getest.

2. De juridische kant 
Bij de invoering van een nieuw systeem horen ook nieuwe algemene voorwaarden en diverse andere regels en afspraken vanuit juridisch oogpunt. Denk hierbij aan bijzondere bepalingen als milieudifferentie maar ook een beleidskader rond het gebruik van AIS en de toepassing van privacy wetgeving (AVG). Het is namelijk de bedoeling dat er door middel van Automatisch Identificatie Systeem (AIS) en met toestemming van de schipper (de “betrokkene”) volledig automatisch opgave wordt gedaan. En daar past een goede afbakening van zaken rondom privacy bij. Het blijft ook mogelijk handmatig opgave te doen. Klik hier voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en ook de privacyverklaring.

3. Technisch ontwikkelingen en processen
De inrichting van het nieuwe systeem vraagt veel tijd en aandacht om alle processen goed te laten verlopen. Zo werkt het team bijvoorbeeld aan de automatische registratie van bezoeken op ligplaatsniveau op basis van AIS en GPS (duwbakken). Alle koppelingen met deze bronnen moeten correct worden uitgevoerd. Alleen zo komen de juiste gegevens in het systeem terecht voor de facturatie. Ook de feedback die we tijdens de Proof of Concept in september 2021 hebben ontvangen wordt zorgvuldig bekeken en verwerkt in de inrichting van het systeem. Zo kunnen we in de volgende testfase weer toetsen of het systeem voldoet aan de gebruikerswensen. 

4. Planning
Graag delen we de volgende globale planning met u:
Oproep testen
Wilt u deelnemen aan de pilot die op 11 april van start gaat voor de duur van vier weken en waarin we het systeem verder testen en de tariefstructuur gaan toetsen? Meld u dan aan via binnenhavengeld@portofrotterdam.com

Aanmelden kan tot 18 maart. U ontvangt na het aanmelden informatie over onze doelen voor de test en wat we van u verwachten.
Heeft u misschien vragen? Stuur dan een mail naar binnenhavengeld@portofrotterdam.com
Port of Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam
Wilhelminakade 909
3072 AA Rotterdam
Nederland
 
LinkedIn
Facebook
Twitter
YouTube
Deze mail is persoonlijk. U heeft zich via onze website aangemeld voor deze nieuwsbrief.
Lees ons privacystatement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.
Aarzel niet om deze e-mail door te sturen zodat anderen zich ook op deze updates kunnen abonneren.
U kunt uw voorkeuren bijwerken of u afmelden voor deze lijst.