Port of Rotterdam
ALTIJD OP DE HOOGTE. MAKE IT HAPPEN.
Geachte mevrouw Naaijkens,
Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een nieuw Binnenhavengeldsysteem dat het huidige webportaal per 1 januari 2023 gaat vervangen. Het huidige systeem is verouderd (‘end-of-life’). Het nieuwe systeem beantwoordt aan de vraag van de markt naar betaling op basis van daadwerkelijk gebruik en meer transparantie. Daarnaast zal het digitaal innen van binnenhavengeld gebruiksvriendelijker worden.
Pilot is van start gegaan!
Op maandag 11 april is de pilot ‘Vernieuwing Binnenhavengeldsysteem’ van start gegaan voor de duur van vier weken. Een paar feiten:

  • Bijna 100 bedrijven hebben zich aangemeld voor de pilot en zij vertegenwoordigen circa 200 schepen en duwbakken
  • Alle binnenvaartsegmenten zijn vertegenwoordigd in de pilot: tankvaart, bulkvaart, duwvaart, containervaart, passagiersvaart, sleepvaart en overige vaartuigen
  • Zowel Nederlandse, Duitse als Belgische partijen nemen deel aan de pilot
  • Circa 70% heeft toestemming gegeven om de automatische opgave op basis van AIS dan wel GPS (in het geval van duwbakken) signalering te testen
Havenbedrijf Rotterdam is erg blij met deze hoge mate van betrokkenheid en de grote opkomst voor de georganiseerde markt- en informatiesessies voorafgaand aan de pilot. Hierdoor kunnen we nu met zoveel mogelijk scheeps- en klanttypes testen of:

  • de (nieuw) ontwikkelde functionaliteiten en koppelingen goed werken
  • de inrichting van het nieuwe portaal gebruiksvriendelijk is
  • de werking van AIS en GPS voor de detectie van ligplaatsen betrouwbaar is

En uiteraard kijken we naar de impact van de nieuwe tariefstructuur en de tarieven voor elke individuele situatie.
Alle informatie op de website
Voor meer informatie over de vernieuwing van het Binnenhavengeldsysteem verwijzen we graag naar onze website. Hier staan de volgende documenten:


Op de website staat ook andere relevante informatie, zoals de privacyverklaring die aangeeft hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Vervolg na de pilot
Voor de pilotdeelnemers zijn na afloop van de pilot evaluatiesessies georganiseerd en wordt aan de hand van een enquête naar de ervaringen met het nieuwe systeem gevraagd. Parallel aan de pilot onderhouden we regelmatig contact met de brancheorganisaties en voeren we gesprekken met individuele binnenvaartpartijen, onder andere om de impact van de voorgestelde nieuwe tariefstructuur te analyseren.
Wij geven in juni een terugkoppeling over de verzamelde bevindingen en feedback uit de pilot, om vervolgens de eventuele aandachtspunten beet te pakken die aanleiding geven tot ‘fijn slijpen’. Na de zomer presenteren we een definitief voorstel voor het vernieuwde Binnenhavengeldsysteem. Het nieuwe systeem zal vanaf januari 2023 operationeel zijn. Wij blijven tussentijds informatie delen over de verdere ontwikkelingen.
Heeft u misschien vragen? Stuur dan een mail naar binnenhavengeld@portofrotterdam.com
Port of Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam
Wilhelminakade 909
3072 AA Rotterdam
Nederland
 
LinkedIn
Facebook
Twitter
YouTube